Tiedote koronavirustilanteeseen sekä toiminnan keskeyttämiseen liittyen

2.4.2020

Oulun HarrasteFutis ry. tiedote koronavirustilanteeseen sekä toiminnan keskeyttämiseen 13.5.2020 saakka.

Edellisen tiedotteemme jälkeen on tapahtunut paljon. Kuten varmasti olette tietoisia, niin poikkeustilanne tulee pitkittymään ja se vaikuttaa myös seuran toimintaan. Seuran hallitus on jo joutunut tekemään vaikeita ja ikäviä toimia toiminnan sopeuttamiseksi vallitsevaan tilanteeseen. Kulujen sopeuttamiseksi on tehty toimenpiteitä ja joukkueenjohtajia on joukkueissa opastettu miten toimia mm. kuukausimaksun osalta.
Päämäärämme on varmistaa seuran taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset poikkeustilanteen aikana, sekä kehittää seuramme toimintamalleja jatkoa ajatellen nyt kun normaali toiminta on keskeytettynä. Samalla pyrimme varmistamaan sen, että toimintamme jatkuu mahdollisimman suunnitelmallisesti ja tehokkaasti kunhan koko Suomi ja samalla seuramme palaa lähemmäksi normaalitilannetta. Seuraamme ja arvioimme tilannetta päivittäin, ja olemme valmiita toimimaan nopeasti.

Kukaan ei tällä hetkellä pysty arvioimaan milloin poikkeustilanne ja siihen liittyvät rajoitukset päättyvät. Kaikilla niillä toimilla, joita nyt toteutamme ja joita parhaillaan suunnittelemme, pyrimme varmistamaan ja turvaamaan seuran hallinnon ja urheilutoiminnan ylläpidon toimintaedellytykset.

Selviämme tästä tilanteesta kyllä yhdessä ja toivomme teille kaikille voimia sekä jaksamista tässä haastavassa tilanteessa.

Ystävällisin terveisin
Oulun HarrasteFutis ry.