Tasoryhmät

Oulun Harrastefutiksen valmennuslinjan mukaan tasojoukkueet ja tasoryhmät muodostetaan pelaajan taidon, kehityksen, koon sekä harjoittelun ja pelitilanteen vaativuuden mukaan. Tasoryhmittely, jota käytämme Oulun Harrastefutiksessa, on joustava keino eriyttää harjoittelua ja pelaamista. Osaamistasoihin jakamisen taustalla on pyrkimys antaa jokaiselle pelaajalle haasteita henkilökohtaisen kehitystasonsa mukaan.

Tasoryhmä on yksittäisessä harjoituksessa, pelissä tai turnauksessa käytetty ryhmä pelaajia. Ryhmän koostumus vaihtelee harjoituksesta, pelistä tai turnauksesta riippuen. Tasoryhmien väliset rajat pidetään matalina ja siirtymisen ryhmästä toiseen on oltava joustavaa ja säännöllistä. Tasoryhmäjakoa voidaan käyttää harjoittelussa ja pelaamisessa jo harrastuksen alusta alkaen ikäluokan pelaajamäärien sen salliessa.

Tasoryhmiä muodostettaessa on oltava avointa viestintää. Avainasia on se, miten asia viestitään lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Lapsille, nuorille ja vanhemmille on kerrottava, miten ryhmien muodostaminen tehdään, mitä ryhmittelyllä tavoitellaan ja miten ryhmien välillä liikutaan.

Paras tapa viestiä asiasta on kasvokkain keskustelu. Pelaajia ei nimetä kiinteästi, esim. kauden alussa tasoryhmiin tai joukkueisiin. Liikkuvuus tasoryhmien välillä tulee olla mahdollista peleissä ja treeneissä.

On tärkeää tarjota mahdollisuus harrastaa ja harjoitella pelaamista paljon. Pelaajien harjoitusinnokkuuden ja erilaisten motiivien kannalta on tärkeää selvittää, kuinka paljon pelaaja haluaa käyttää harrastukseen aikaa.

Harjoittelu tasoryhmissä

Ryhmät jaetaan harjoituksen alussa. Suosituksena 6 pelaajaa 1 valmentaja. Liikkuminen ryhmien välillä on oltava joustavaa. Samoja harjoitteita tehdään joka ryhmälle. Harjoitteissa otetaan pelaajien taitotaso huomioon. Pyritään seurana tarjoamaan pelaajille mahdollisimman hyvät ja tasapuoliset harjoitusolosuhteet tasoryhmästä huolimatta.

Pelaaminen tasoryhmissä

Mikäli pelaajille tarjottu toiminta harjoituksissa on tarpeeksi laadukasta ja yksilöllistä, ei tasoryhmittely ole peleissäkään ongelma. Peliaika pyritään jakamaan mahdollisimman tasaisesti joukkueen pelaajien kesken kauden aikana. Yksittäisissä peleissä peliaika ei aina välttämättä jakaudu täysin tasan. Pelaajien kehittymiselle ja innostukselle on vastuun antaminen peleissä ja runsas peliaika todella merkittävää. Pyritään tarjoamaan pelaajille mahdollisimman hyvät ja tasapuoliset peliolosuhteet tasoryhmästä huolimatta. Joukkueen valmentajien tulee pitää tilastoa pelaajien pelimääristä, ei välttämättä peliajoista.