Seuran pelisäännöt

Seuramme Oulun Harrastefutis muodostuu joukkueista ja niiden pelaajista sekä toimihenkilöistä. Seuran pelisäännöt ovat ohje siitä, mitä seura joukkueilta odottaa, kuinka seuran ja joukkueen tapahtumissa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti ja kuinka jokainen pystyy pitämään huolta seuran toiminnasta ja sen laadusta.

Joukkueiden pelisäännöt

Keskeisin pelisääntö seura- ja joukkuetoiminnan onnistumiseksi on sitoutuminen joukkueen toimintaan. Kun toimihenkilöt ovat sitoutuneita, vastaavasti odotetaan pelaajien olevan sitoutuneita noudattamaan joukkueen sääntöjä mm. harjoittelun suhteen.

Jokainen joukkue käy pelisääntökeskustelun ja vahvistaa pelisääntönsä vuosittain Palloliiton ohjeiden ja linjan mukaisesti. Joukkueiden pelisäännöt laaditaan tässä esitettyjen seuran pelisääntöjen suuntaviivoja noudattaen. Pelisäännöt vahvistetaan joka vuosi ja toimitetaan seuralle tammi-helmikuun aikana. Hyväksytyt pelisäännöt tulevat esille seuran kotisivuilla joukkueen sivustolle.

Toimihenkilöt

Jokaisella seuramme joukkueella on useita toimihenkilöitä, jotka ovat ensisijaisesti vastuussa joukkueensa toiminnasta ja toimintatavoista. Jokaisella joukkueella tulee olla joukkueenjohtaja, vastuuvalmentaja ja taloudenhoitaja. Lisäksi useimmissa joukkueissa on mm. vastuuvalmentajaa avustavia valmentajia ja huoltaja. Seura järjestää pelaajille mm ikäluokkaharjoituksia, taitokoulutoimintaa, taitokilpailuja ja pelitapahtumia. Joukkueiden valmentajille ja toimihenkilöille järjestetään säännöllisesti koulutustapahtumia. Joukkueenjohtajan tehtävät on määritelty joukkueenjohtajan oppaassa (Materiaalipankki). Joukkueenjohtaja ja taloudenhoitoa ovat toiminnastaan vastuussa Oulun Harrastefutiksen hallitukselle. Vastuuvalmentaja määrittelee joukkueen harjoitus- ja pelitavat seuran linjausten mukaisesti. Toimintatapojen tulee olla ikäluokkakohtaisten tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia. Toimihenkilöillä on iso vastuu lasten ja nuorten kasvatuksesta eli tilanteista, joita tulee eteen miltei jokaisessa joukkueen tapahtumassa. Joukkueen pelisääntöjen tulee olla niin selkeät, että toimihenkilöt voivat niiden perusteella puuttua epäkohtiin ja opettaa oikeat toimintatavat. Jokainen seuran jäsen on ehdottomasti velvollinen noudattamaan seuran sääntöjä ja jokaisen joukkueen jäsen myös oman joukkueensa pelisääntöjä.

Yhteisöllisyys, toisista huolehtiminen ja toisen tukeminen

Seuran toiminta lähtee liikkeelle yksilön tarpeista. Jokaisella tulee olla mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja jalkapalloa omien tarpeidensa mukaisesti. Me Oulun Harrastefutiksessa otamme kaikki mukaan toimintaamme tasa-arvoisina ja hyväksymme erilaisuuden ja kunnioitamme sitä.

Joukkueen toiminnan tärkeimmistä mittareista on taidollisten suoritusten ja pelillisen menestyksen lisäksi joukkuehenki. Joukkuehenki on ainakin osaksi vastakaikua siihen, miten meitä itse kutakin arvostetaan omassa osassamme joukkueessa. Kannustamme toisiamme myös heikompana päivänä ja teemme yhdessä töitä sekä joukkueen omien tavoitteiden että joukkuehengen eteen.

Harjoituspaikoista huolehtiminen

Jokaisen harjoitusryhmän tulee jatkuvasti huolehtia kenttien ja pukuhuoneiden kunnosta. Jokainen ryhmä on velvollinen huolehtimaan kentältä tai sen läheisyydestä pois sinne tuomansa tavarat. Ilmoittamalla epäkohdista seuralle tai kentän vahtimestarille pystymme yhdessä puuttumaan ajoissa harjoitusolosuhteisiimme. Seura antaa ohjeistuksen hallien, salien, kenttien ja niillä olevien vuorojen käytöstä. Jokaiselle harjoitusryhmälle on tärkeää antaa harjoitusrauha. On ensiarvoisen tärkeää puuttua rohkeasti epäkohtiin (maaleissa kiipeily tai vastaava toiminta) tai harjoittelurauhan häirintään heti kun niitä ilmenee. Harjoittelu- ja peliolosuhteiden tulee olla jokaiselle joukkueelle mahdollisimman hyvät, siis myös edelliselle, viereiselle ja seuraavalle ryhmälle.

Hyvät tavat ja kielenkäyttö

OHF vaatii joukkueiltaan ja toimihenkilöiltään hyvien tapojen mukaista käyttäytymistä sekä kielenkäyttöä. Tervehtimällä toisiamme osoitamme kunnioitusta ja luomme kodikasta yhteisöllistä ilmapiiriä seuraamme. Fair Play -arvojen kunnioittamisen ja arvostamisen tulee näkyä niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Pystymme varmasti kommunikoimaan toistemme kanssa asiallisesti ja esittämään asiamme ilman kirosanoja tai muuten rumaa kielenkäyttöä. Arvot ja siten myös tapa toimia välittyvät pienissä hetkissä. Kielenkäytössä tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että oikeassa paikassa osaamme sanoa ”Kiitos!” tai ”Anteeksi!” Näitä sanoja emme koskaan käytä liikaa. Aito kiitos on iso asia ja uskomattoman iso kannustaja eteenpäin. Pienillä asioilla saat paljon aikaiseksi!

Seuran edustaminen

Jokaisessa seuran tai seuran joukkueen tapahtumassa seuralaiset edustavat Oulun Harrastefutista. Noudatamme seuran ohjeita ja linjauksia myös kentän ulkopuolella. Seuramme värit ovat sininen, valkoinen ja musta. Kaikilla joukkueilla tulee olla yhtenäiset peliasut. Joukkueiden verryttely- ja oloasuissa käytetään seuran virallista logoa. Ole ylpeä OHF-logostasi ja kunnioita sitä!

Fair Play -vastaava

Oulun Harrastefutiksen Fair Play -toiminnasta vastaa seuran hallitus.

Jos SINULLA on kysyttävää, kommentoitavaa tai ehdotuksia käyttäytymisetiketin sisällön täydentämiselle yms. tai yleisesti Fair Play -asioista niin, OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!