Valmennuslinja

Tavoite

Harjoittelun painopisteet ja määrät yhtenäistetään koko seurassa lajiliiton valmennuslinjausten mukaisiksi.

Suomen Palloliiton valmennuslinja https://www.palloliitto.fi/palloliiton-valmennuslinja

Yleistä

Valmennuslinja selkeyttää valmennustyötä tekevien toimintaa, ja antaa jokaiselle pelaajille mahdollisuuden kehittyä kohti omaa huippuaan. Valmennuslinja luo raamit sekä valmentajan toiminnalle että pelaajakehitykselle ja ottaa harjoittelussa huomioon eri ikäluokkien herkkyyskaudet. Valmennuslinjalla haetaan seuratoiminnan yhtenäisyyttä, tavoitteena seurassa noudatettavien toimintatapojen, harjoittelun ja pelaamisen yhtenäistäminen ja kehittäminen. Yhtenäinen valmennuslinja mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja johdonmukaisen tekemisen. Kun valmentajat noudattavat seuran valmennuslinjaa, on joukkueiden välisen yhteistyön tekeminen joustavampaa: harjoittelun ja pelaamisen periaatteet eivät muutu, vaikka valmentaja vaihtuisikin. Seuran valmennuslinja antaa kuvan siitä, miten valmennus halutaan seuran sisällä järjestää.

Valmennuslinja ei ole kiveen kirjoitettu ja sitä tulee päivittää aina tarvittaessa.