Tukea harrastamiseen

Lasten harrastusmaksuihin on mahdollista saada tukea Oulun alueella mm. seuraavilta tahoilta:

Oulun Diakonissalaitos

www.odl.fi/fi/diakonia/hae_avustusta/

Hope ry.

hopeyhdistys.fi/kaipaan-apua/

Suomen evankelisluterilainen kirkko

evl.fi/apua-ja-tukea/arjen-ongelmat/rahahuolet