Tukea harrastamiseen

Lasten harrastusmaksuihin on mahdollista saada tukea Oulun alueella mm. seuraavilta tahoilta:

Tukikummit-säätiö

https://tukikummit.fi/avustuksen-hakeminen/

Pelastakaa Lapset ry

https://muhos.pelastakaalapset.fi/evaita-elamalle/

Hope ry.

hopeyhdistys.fi/kaipaan-apua/

Suomen evankelisluterilainen kirkko

evl.fi/apua-ja-tukea/arjen-ongelmat/rahahuolet