Stategia, arvot ja visio 2020-2022

Visio 


Oulun Harrastefutiksen visio on olla harrastaja määrissä merkittävä jalkapalloseura Oulun seudulla ja Pohjois-Suomessa.

Missio


Tavoitteena  on olla kannustava, aktiivisesti ja kustannustehokkaasti toimiva seura, joka tarjoaa mahdollisuuden olla mukana urheilussa eri tavoin pelaajana ja seuratoimijana itseään kehittäen. Seura haluaa luoda puitteet myös niille urheilijoille, jotka haluavat tavoitella ikäluokkansa kansallista tai kansainvälistä huipputasoa. Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on tavoitteellinen ja monimuotoinen harjoittelu, jossa otetaan huomioon pelaajien yksilölliset erot. 


Klikkaamalla kuvaa, voit katsoa seurastrategiaamme suurempana.

Arvot

Arvomme ovat periaatteita, joihin uskomme jokapäiväisessä tekemisessämme. Arvot ohjaavat ajattelu- ja toimintatapojamme, joiden avulla pääsemme entistä parempiin tuloksiin.

Yhteisöllisyys

Haluamme mahdollisimman monen pelaajan ja vanhemman osallistuvan joukkueiden toimintaan, josta vahva yhteishenkemme kumpuaa ja erilaiset toimijat muodostavat rikkaan yhteisön. Yhteisöllisyys seurassamme tarkoittaa, että sinuun luotetaan, osallistut mielelläsi tehtäviesi hoitamiseen pelaajana, valmentajana tai joukkuetoimijana.

Kasvatuksellisuus

Toimintamme edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja tuemme liikunnallisen elämäntavan omaksumista. Harrastaminen on helppoa aloittaa, edullista, lähellä kotia ja jokaista kohdellaan yksilönä. Joukkueilla on yhdessä luodut pelisäännöt.

Ilo ja Intohimo

Menestys vaatii sitoutumista ja harjoittelua, mutta ennen kaikkea se syntyy intohimosta pelaamiseen. Menestys tarkoittaa kaikille eri asioita; toiselle se on joukkueena menestyminen, toisella maalinteon oppiminen. Onnistumisen elämykset syntyvät ilosta ja itsensä ylittämisestä. Valmentaminen alkaa omasta intohimosta lajia kohtaan. Seurana tuemme innostusta ja annamme mahdollisuuksia kehittyä valmentajaksi ja valmentajina.

Rohkeus

Teemme rohkeita päätöksiä ja tekoja arvojen ja vision pohjalta. Panostamme rohkeasti lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Uudet ajatukset otetaan matalalla kynnyksellä seurassa kokeiluun. Sanomme vähemmän ei ja enemmän kyllä ja otamme rohkeasti uudet ideat vastaan. Annamme vastuuta ja kehittymisen mahdollisuuksia. Kannustamme kokeilemaan ja kehittymään sekä valmentajina että pelaajina. Uuden treenin kokeilu tai jonkin yllättävänkin elementin tuominen harjoitteluun tai seuratoimintaan kannattaa.

Megatrendit


Seuran toimintaa ohjaavat megatrendit ovat tunnistettavissa ihmisten jokapäiväisestä elämästä. Oulun Harrastefutiksen strategia pyrkii vastaamaan globaaleihin ja pitkäkestoisiin kehityssuuntiin eli erilaisiin megatrendeihin. Niistä merkittävimpiä ja seuran toimintaan ohjaavia ovat harrastamisen hinta, lasten ja nuorten liikkumattomuus, kaupungistuminen sekä digitalisaatio.

Harrastamisen hinta

Harrastamisen hinta -keskustelut ovat nousseet viime vuosina vahvasti esiin. Oulun Harrastefutiksen vahvana toiminta-ajatuksena on toteuttaa Suomen Palloliiton lanseeraamaa ”Jalkapalloa jokaiselle” mukaista toimintaa ja pitää harrastus kustannuksiltaan tasolla, joka mahdollistaa osallistumisen harrastajien perheiden varallisuudesta riippumatta.

Lasten ja nuorten liikkumattomuus

Lasten ja nuorten liikkumattomuus on yhä suurempi ongelma. Oulun Harrastefutis halua tarjota toimintaa, jonka merkitys ei rajoitu ainoastaan ihmisten liikuttamiseen vaan se myös tarjoaa mahdollisuuden yhteisöllisyyden rakentamiseen. Seurassa harrasteliikunta ja kilpaurheilu nähdään tasavertaisina ja yhtä arvokkaina liikunnan muotoina. Seuran kaikki joukkueet ovat avoimia uusille harrastajille ja joukkuetoiminnassa pidetään kiinni kaikista pelaajista

Kaupungistuminen

Kaupungistumiseen kytkeytyy laaja yhteiskunnallinen muutos: kaupunkilainen elämäntapa, vaurastuminen ja eriarvoistuminen, kuluttaja-asenteen vahvistuminen sekä entistä monimuotoisempi kansainvälinen vuorovaikutus. Perinteiset yhteisöt kuten kylä- ja perheyhteisöt heikkenevät. Elämäntapa kannustaa entistä harvemmin fyysiseen aktiivisuuteen. Oulun Harrastefutis haluaa luoda uutta yhteisöllistä toimintaa yhdenvertaisesti, kilpailussa ihmisten vapaa-ajasta.

Digitalisaatio

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden muokata toimintatapojamme. Siinä korostuvat vuorovaikutuksen ja tiedonvälityksen nopeus ja helppous. Tietoa on helpompi tuottaa, kerätä ja käsitellä. Seuratoiminnassa digitalisaatio mahdollistaa yksilöllisen hyvinvoinnin ja esimerkiksi suorituskyvyn mittaamisen sekä kehittämisen.

Seuran logo ja värit

Logossa spiraali kuvastaa iloisia, nauravia ja riemuitsevia lapsia tanssimassa pallon ympärillä. Seuran värit sininen, valkoinen ja musta näkyvät vahvasti seuran päivittäisessä toiminnassa.