Kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään ja tiloja suljetaan Pohjois-Pohjanmaalla

22.12.2021

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt kaksi uutta koronapäätöstä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueelle. Määräys kieltää kokonaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Lisäksi suljetaan asiakas- ja yleisötilat yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat. Rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.

Toisella päätöksellä aluehallintovirasto on täsmentänyt ja tarkentanut voimassa olleita määräyksiä tilojen terveysturvallisesta käytöstä.

Määräykset ovat voimassa ajalla 23.12.2021-31.12.2021.

Tartuntatautilain 58 pykälän perusteella Pohjois-Pohjanmaalla kiellettyjä ovat henkilömäärästä riippumatta kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa 23.-31.12.2021.

Määräys sulkee laajasti yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat. Myös kauppakeskusten yleiset oleskelutilat on määrätty suljettaviksi yleisöltä. Tilojen sulkeminen kohdistuu tartuntatautilain 58 g pykälän 4 momentin kohdissa 1, 2, 3, 4 ja 6 tarkoitettuihin tiloihin. Suljettaviksi määrättyjä tiloja ei ole mahdollista ottaa käyttöön koronapassilla liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystoimintaa varten.

Päätös ei koske sisäleikkipuistoja ja -leikkipaikkoja, eikä ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Rajoituksen alaisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Päätös ei koske vähittäiskaupan liiketiloja ja palvelujen tarjoamiseen käytettäviä tiloja sekä kulkua niihin.

Päätös velvoittaa laajasti toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita. Yleisölle avoimilla ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan seuraavaksi määriteltyjä tiloja:

1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;

2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat;

4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;

6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto huomauttaa, että rajoitusten teho näkyy muutaman viikon viiveellä. Päätöksen kestoa harkittaessa on otettava huomioon myös se, että tartuntatautilain väliaikainen 58 g pykälä on nykyisessä muodossaan voimassa 31.12.2021 asti. Aluehallintovirasto myös katsoo, että päätöksen on epidemiatilanne huomioon ottaen välttämätöntä tulla voimaan nopeasti.

Tämä päätös kumoaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukaiset päätökset PSAVI/10182/2021, PSAVI/10718/2021 ja 58 d §:n mukaisen päätöksen PSAVI/10813/2021, jotka on julkaistu avi.fi verkkosivulla.

Toisella tekemällään päätöksellä aluehallintovirasto jatkaa muille tiloille asettamiaan terveysturvallisuusvaatimuksia Pohjois-Pohjanmaan alueella 23.-31.12.2021. 

Näissä tiloissa toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Asiakas- ja yleisötiloissa tulee lisäksi noudattaa tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka koskevat tehostettua tilojen ja pintojen puhdistamista sekä mahdollisuutta käsien puhdistamiseen ja riittävän etäisyyden pitämiseen.

Lisätietoja

Medialle 

(jätä soittopyyntö)

  • aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola p. 0295 017 573, pasi.eskola@avi.fi
  • ylijohtajan sijainen, johtaja Päivi Suorsa, p.0295 017 630, paivi.suorsa@avi.fi
  • johtaja Maria Siurua maria.siurua@avi.fi

Aluehallintovirastojen sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)avi.fi.

Yhteyshenkilöt

Viestintä


0295 016 000

viestinta@avi.fi

https://avi.fi/etusivu