Henkinen valmennus


"Pelaajille vastuuta"

Nuorten vaiheessa valmentaja pystyy parantamaan pelaajan suoritusta opettamalla henkisiä taitoja, jotka vaikuttavat peli- ja harjoitussuoritukseen. Taitoja voidaan hyödyntää harjoituksen tai pelin ollessa käynnissä tai valmistauduttaessa tulevaisuudessa tapahtuviin asioihin. Painopiste on pelaajan vastuun lisäämisessä ja henkisten taitojen johdonmukaisessa ja systemaattisessa harjoittelussa. Pelaajien osallistaminen on tärkeää. Pelaajille tulee antaa vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja koko joukkueen toimintaan.


NUORET – ”PELAAJILLE VASTUUTA” 


Tavoitteen asettaminen
  • Tavoitteet ovat täsmällisiä, konkreettisia, aikaan sidottuja ja realistisia toiminnan päämääriä
  • Oikein asetettuina tavoitteet ovat parhaita toiminnan ohjaajia
Tunnetilojen säätely
  • Pelaajan on tunnistettava oma optimaalinen kilpailuvire
  • Tunnetiloja säätelemällä hänen on helpompi päästä kilpailuvireeseen
Mielikuvien käyttö
  • Mielikuvien käyttö tarkoittaa tilanteen tai tapahtuman läpikäymistä mielessä
  • Mielikuvaharjoittelu tukee ja tehostaa oppimista, valmistautumista ja suoriutumista
Itseluottamus
  • Itseluottamus tarkoittaa pelaajan uskoa siihen, että hän pystyy onnistumaan annetussa tehtävässä
  • Itse-luottamusta voi kehittää, ja se tuo pelaajalle varmuutta toteuttaa pelitapaa ja tehdä valintoja
Motivaatio
  • Motivaatiolla tarkoitetaan yrittämisen suunta ja intensiteetti. Näihin vaikuttaminen parantaa suoritusta
Kehittymisen seuranta
  • Yksilöllisen kehittymisen tukeminen

Harjoitteita ja lisätietoja: Nuoret "Pelaajille vastuuta" - Henkisen valmennuksen työkirja