Harjoittelu


Nuoruusvaiheessa on keskeistä joukkuepelaamisen periaatteiden ymmärtäminen sekä henkilökohtaisten taitojen syventäminen ja vahvistaminen. Joukkuepelaamisen ja taitojen oppimisen kannalta määrällisesti ja laadullisesti monipuolinen harjoittelu on ensiarvoisen tärkeää.

Harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa on tiedostettava ja kunnioitettava nuoren yksilöllistä kasvua ja kehitystä, eli harjoitusten fyysinen ja henkinen rasitus tulee ottaa huomioon viikon harjoittelun ohjelmoinnissa. On tärkeää, että illan harjoitukset päättyvät tarpeeksi aikaisin, jotta palautumiselle jää riittävästi aikaa. Tässä ikävaiheessa kouluvalmennuksen, koululiikunnan ja seuravalmennuksen välinen yhteistyö korostuu.